امروز از صبح خیلی خوب بودی و همه چیز عالی بود و حتی قرار بود حقوقت رو به من بدی که این از خود گذشتگیت رو تحسین گفتم که شرایط منو درک کردی ولی عصر که تو راه برگشت بودی ، خیلی نگرانت بودم ... 

 

اولین باری که زنگ زدم صدات غم داشت

باره دوم بغض داشتی

رسیدی خونه و مسیج دادی که رسیدی ولی تا ساعت 8:30 دیگه پیامهام رو جواب ندادی 

ساعت  8:30 بهت زنگ زدم و گفتی حالم خوب نیست و حوصله تو رو ندارم و بعدش بغضت ترکید و چند دقیقه گوشی دست من بود و تو گریه میکردی ...

 

بعدش دیگه جوابمو ندادی ...

کاش میفهمیدم من چه اشتباهی کردم که اینجوری مجازاتم میکنی 

/ 0 نظر / 23 بازدید